Algemene voorwaarden voor de kabelrups configurator van Wisman Techniek

Gebruik van de configurator

1.1. De kabelrups configurator van Wisman Techniek is bedoeld voor informatieve doeleinden en het vergemakkelijken van het selectieproces van kabelrupsen.

1.2. Wisman Techniek kan niet garanderen dat de resultaten van de configurator volledig accuraat of up-to-date zijn.

Bestellingen

2.1. Bestellingen die via de kabelrups configurator worden geplaatst, zijn onderhevig aan beschikbaarheid en goedkeuring door Wisman Techniek.

2.2. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de specificaties en kenmerken van de geselecteerde kabelrups alvorens de bestelling te plaatsen.

2.3. Wisman Techniek behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien de informatie onjuist, onvolledig of misleidend is.

  Garantie en retourbeleid

  3.1. Wisman Techniek biedt geen garantie op bestellingen die via de kabelrups configurator zijn geplaatst zonder voorafgaand persoonlijk contact met onze adviseurs.

  3.2. Klanten zijn verantwoordelijk voor het retourneren van producten die niet aan hun verwachtingen voldoen, volgens het geldende retourbeleid van Wisman Techniek.

  Aansprakelijkheid

  4.1. Wisman Techniek is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de kabelrups configurator of de daaruit voortvloeiende bestellingen.

  4.2. De klant stemt ermee in Wisman Techniek en haar adviseurs te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit het gebruik van de kabelrups configurator of de daaruit voortvloeiende bestellingen.

  Wijzigingen in de voorwaarden

  5.1. Wisman Techniek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de kabelrups configurator.

  5.2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.